Dje Nhan Djuoc  H O C B O Ng Du H O C Canada La Uoc Mo Cua Rat Nhieu Sinh Vien Viet Nam. Cho Du Yeu Cau Khong Qua Khat Khe Nhu Cac Nuoc  My, Anh, Uc, New Zealand, Hà Lan , ... Nhung Dje Nhan Djuoc Hoc Bong Tai Djay, Thi Ban Phai No Luc Gap Nhieu Lan Hoc Luc Binh Thuong. Neu Ban Djang Co Du Djinh Du Hoc Canada  Trong Thoi Gian Toi. Hay Tham Khao Ngay Bai Viet Duoi Djay, Chung Toi Tong Hop Nhung Kinh Nghiem từ các du học sinh đã “săn”  học bổng  thành công và trung tâm  học IELTS Đà Nẵng  uy tín.   

Djac Biet, Viec So Huu Mot Suat  Hoc Bong  Du Hoc Nuoc Ngoai. Cang Lam Tang Them Djong Luc Hoc Tap Va ghi Nhan Su Co Gang Cua Ban. Vi The, Co Rat Nhieu Sinh Vien Nop So Xin Xet Hoc Bong Dje Thu Van May .. 

1. Điều kiện học thuật xin học bổng du học Canada

So Voi Voi Du Hoc Cac Nuoc Chau A Thi  Du Hoc Canada  Co Muc Hoc Phi Cao. Nhung Voi Cac Quoc Gia My, Anh, Uc, ... Thi  Du Hoc Canada  Thap Hon Nhieu, Hoc Pho Roi Vao Khoang ⅔ Cua Cac Nuoc Nay. The Gia Tri Vi  Hoc Bong Du Hoc Canada  Cung Khong Cao, Dao Djong Tu  1000 - 4.500 CAD  . Danh Cho Sinh Vien Quoc Te Nhung Cung Phan Nao Giup Cac Ban Sinh Vien Ho Tro Them Chi Phi Hoc Va Sinh Hoat Tai Djay.

Nang Luc Hoc Tap Dje Xin  Hoc Bong Du Hoc Tai Canada  Khong Qua Kho Nhu Anh, My, Uc. Tuy Nhien, Muon Djat Djuoc Thi Cac Ban Cung Phai La Nhung Sinh Vien Uu Tu Hon So Voi Cac Sinh Vien Khac  Du H O C tại đất nước này. 

·         Dành cho hệ THPT : Điểm GPA trung bình từ 8.0 trở lên, Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.  

·         Dàn h cho hệ Đại Học: Bắt buộc tốt nghiệp THPT, điểm GPA trung bình từ 7.5 trở lên. Chứng chỉ IELTS với

·         Danh Cho He Sau Djai Hoc :. Hoc Bong Thac Si O Canada Co Djieu Kien Rat Cao, Ngoai Hoc Luc Xuat Sac Djiem GPA Trung Binh Tu 8.0 Tro Len (Tot Nghiep Djai Hoc) Va Djiem IELTS Cung Phai Tu 7.0 Thi Mot So trường con yêu cầu chứng chỉ GMAT hoặc GRE. Cùng thư giới thiệu của giáo sư và CV – quá trình làm việc 1

·        Đồng Thoi, Cac Sinh Vien Muon Xin  Hoc Bong Du Hoc Canada  Can Tham Gia Tich Cuc Cac Hoat Djong Ngoai Khoa Khi Con Hoc O Viet Nam. Djay Cung La Mot Trong Nhung Yeu To Cham Djiem Dje Ban Co The Nhan Djuoc Hoc Bong Hay . không Có nhiều sinh viên học lực trung bình, nhưng thành tích hoạt động cộng đồng rất nổi bật, như: tham gia và quản lý các CLB thiện nguyện, các dự án mang lợi ích thiết thực cho xã hội, ...

2. Các bước “săn” học bổng du học Canada thành công

Cung Giong Nhu Chuan Bi Ho So Du Hoc, Thi Viec Xin  Hoc Bong Canada  Cung Phai Tuan Tu Theo Cac Buoc. Dje Ben Truong Co The Xet Duyet Ho So Va Thong Bao Cac Vong Phong Van Voi Djai Dien Truong Neu Ban Vuot Qua Vong Loai ..

Bước 1 – Tìm hiểu chín h xác thông tin học bổng du học Canada

Việc tìm kiếm thông tin chuẩn xác giúp bạn định hướng đúng quá trình xin cấp học bổng. Tránh việc thiếu sót hồ sơ hoặc hồ sơ năng lực thấp hơn yêu cầu tiêu chuẩn của học bổng.

·        Hay Cap Nhat  Thong Tin Hoc Bong Du Hoc Canada  Thuong Xuyen Tren Website Chinh Thuc Cua Cac Truong Ban Mong Muon Theo Hoc. Thong Thuong Nam O Muc "Sinh Vien Quoc Te", "Hoc Bong Cho Sinh Vien", ... Hoac Ban Co thể gửi email trực tiếp cho trường hỏi chi tiết về yêu cầu học bổng dành riêng cho du học sinh đến Canada học tập. Đa phần các trường nước ngoài, đều yêu thích những sinh viên chủ động và hướng dẫn bạn tận tình cách nộp hồ sơ. Cũng như nêu rõ điều kiện cho ngành bạn chọn học.

·        Bạn cũng có thể lên trang website của chính phủ Canada, vì tại đây cũng thông báo các  học bổng  dành cho sinh viên quốc tế. bạn lưu ý rằng,  học bổng  của chín h phủ lúc nào cũng điều kiện khó và có giá trị cao hơn của các tr 

·        Ngoai Ra, Ban Hay Thuong Xuyen Djang Ky Tham Gia Cac Buoi Hoi Thao Du Hoc Canada Cua Cac Cong Ty Tu Van Du Hoc Uy Tin. Trong Cac Buoi Hoi Thao Nay, Thuong Cac Djai Dien Truong Se Giao Luu Voi Hoc Sinh, Sinh Viet Nam Vien. Trinh Bay Cac Yeu Cau, Cung Nhu Quang Cao Cac Suat  Hoc Bong . Nham Thu Hut Sinh Vien Gioi Djen Hoc Tap. Neu May Man, Co Khi Ban Se Nhan Djuoc Hoc Bong Trong Cac Buoi Hoi Thao Nay.

Bước 2 – Xây dựng mục tiêu và kế hoạch “săn” học bổng du học Canada

Nhung Sinh Vien Tru Hoc Gioi Cac Nam Lien, Hoac Djat Nhieu Giai Thuong Hoc Tap Cap Quoc Gia. Thi Cac Ban Co Muc Tieu "San"  Hoc Bong Du Hoc Canada , Phai Xay Dung Ke Hoach Ro Rang. 

Quan trọng là mục tiêu và kế hoạch đó phải phù hợp với năng lực học tập của bản thân. Tránh việc "trèo cao té đau", phải phân tích đánh giá công bằng thế mạnh học giỏi những môn nào và ngược lại để có phương hướng khắc phục.

Vi Yeu Cau Dje Nhan  Hoc Bong Du Hoc Canada  Khong Chi Tong Djiem Trung Binh Tu Loai Gioi Tro Len. Ma Cac Mon Xet Trong Nganh, Cung Phai Djat Yeu Cau Nhat Djinh. Vi Du, Ban Djat Djiem GPA 8.0 La Dju Yeu Cau  Xet tu yển học bổng . Nhưng bắt buộc không có môn nào dưới 7.0. 

Them Mot Luu Y Quan Trong, Ban Nen Apply Voi Cac Suat  Hoc Bong  Thap Hon Nang Luc Hoc Tap. Djung Nen Chon Cac Yeu Cau Bang Voi Hoc Luc Ban Than. Vi Ban Con Phai Canh Tranh Voi Cac Sinh Vien Djen Tu Nhieu Quoc Gia Khac. Truong Se Chon Theo Ty Le Tu Djiem Cao Xuong Thap, Xet Djen Dju Chi Tieu Thi Dung Lai. Nen Xac Suat Ban Cang Cao Djiem, Thi Se Thanh Cong Nhan Djuoc  Hoc Bong .

Bước 3 – Chuẩn bị tài chính để xin học bổng du học Canada

Bong Du Hoc Hoc Canada  Co Nhieu Dang Tu Tien Mat  1000 CAD - 5000 CAD  . Djen Hoc Bong Ban Phan Va Toan Phan Khi Ban Nop Djon Xin Xet Cap Loai Nao Thi Truoc Djo Ban Cung Phai Chuan Bi Tai Chinh Dje Du Hoc Canada. 

Việc chứng minh tài chính bao gồm phải đảm bảo đầy đủ khả năng chi trả trong suốt quá trình học tập tại Canada. Kèm theo đó là các chi phí ăn uống, thuê nhà, ngoại khóa, tài liệu, đi lại, ...

Vi The Neu Nhan Djuoc  Hoc Bong , Thi Sau Khi Qua  Canada  Lam Ho So Nhap Hoc Ban Se Khau Tru Lai Vao Tai Khoan. Cho Nen Ban Va Gia Djinh Phai Chuan Bi Djay Dju Tai Chinh, Cho Viec  Du Hoc  Djuoc Dien Ra Suon Se .. 

Bước 4 – Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ đầy đủ

Tuong Nhu Tu Cung  Ho So Du Hoc Canada , Cac Ban Phai Chuan Bi Djay Dju Va Kem Them Cac Giay To Bo Sung Xin Xet  Hoc Bong . Chu Yeu Can Co La: 

·        Học bạ và bảng điểm của 2 năm học gần n hất.

·        Bằng tốt ng hiệp Trung học hoặc Cao đẳng, Đại học, thạc sĩ nếu học tiến sĩ.

·        Chứng chỉ tiếng Anh IELTS, hoặc TOEFL iBT.

·        Các chứng chỉ tin học, bằng khen các hoạt động cộng đồng, chứng chỉ khóa học ng hề,…

·        Thư giới thiệu củ a Giảng viên / Giáo sư / Tiến sĩ.

·        Viet Bai Luan Theo Yeu Cau Cua Truong. Noi Dung Thuong Dje Cap Djen Ly Do Vi Sao Ban Chon Truong Va Nganh Hoc Nay? Ban Dja Co Nhung Thanh Tich Hoc Tap Nao Noi Bat? Hay Cac Hoat Djong Cong Hien Cho Xa Hoi, Bai Luan Nhu ... The Hien Mot Phan Tinh Cach Va Tu Duy Cua Ban. Nen Ban Nao Co Uu The Viet Luan Thuyet Phuc, Thi Kha Nang "Rinh"  Hoc Bong  Rat Cao.

Bước 5 – Nộp đơn xin học bổng du học Canada

Voi Djay Dju Cac Ho So Nhu Ben Tren Ban Nop Djon Xin Yeu Cau Cap Xet  Hoc Bong Du Hoc Canada  Cho Truong Ban Djang Ky Theo Hoc. Luc Nay Phia Nha Truong Se Gui Email Thong Bao Ve Thoi Gian Xet Duyet Vong Ho So Va Se liên lạc với bạn khi có kết quả. 

. Nếu may mắn vượt qua vòng hồ sơ, thì trường sẽ đặt lịch hẹn phỏng vấn trực tuyến với bạn Đối với vòng phỏng vấn, trường sẽ cử đại diện để trao đổi với bạn các chủ đề như: Giới thiệu bản thân, mục tiêu và kế hoạch học tập,… hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

Muc Tieu Cua Cac Buoi Phong Van Nham Thau Hieu Ro Nang Luc Su Dung Tieng Anh, Hoc Luc Va Kha Nang Ung Xu Tinh Huong Cua Ban. Voi Djieu Kien Xin Cap  Hoc Bong Du Hoc Canada . Truong Can Nhan Thay Ban That Su Tu Tin trong giao tiếp và kế hoạch học tập rõ ràng, định hướng nghề ng hiệp trong tương lai.

Bước 6 – Nộp hồ sơ xin Visa du học Canada 

Quy Trinh La Sinh Vien Phai Nop Ho So Xin Visa Du Hoc Truoc Roi Moi Xin Xet  Hoc Bong  Sau. Tuy Nhien, Co 1 So Ban Du Hoc Nganh Djo Chi Vi  Hoc Bong  Hap Dan. Nen Se Cho Djen Khi Nhan Thong Bao Ket Qua được cấp  học bổng , mới tiền hành gửi hồ sơ visa cho lãnh sự quán.

3. Lưu ý khi xin học bổng du học Canada

3.1. Phân loại học bổng:

·         Hoc Bong Cua Chinh Phu , To Chuc Cap :. Djieu Kien Xet Duyet Rat Kho Va Thuong Dja Cap Chu Djong Cho Cac Ca Nhan Xuat Sac Trong Cac Cuoc Thi Quoc Te Va Gia Tri Hoc Bong Toan Phan Cuc Khung, Bao Gom Luon Ca học phí đến khi tốt ng hiệp và chi phí ăn uống, thuê n hà trong suốt lịch trình học tại Canada.

·         Hoc Bong Cua Cac Truong Djai Hoc Cap : Dju Loai Tu  Hoc Bong  Co Gia Tri Tien Mat Djen  Hoc Bong  . Ban Phan Dao Djong Tu 1000 CAD - 6000 CAD, Nen So Luong Sinh Vien Quoc Te Nop Ho So Djang Ky Rat Djong. Trường ưu tiên hồ sơ ấn tượng và phải nộp sớm (khoảng 6 tháng trở lên thì khản ăng n hận học

3.2. Thời gian xin học du học Canada

Khai Giang O Mua  Canada  Roi Vao Thang 01 Va Thang 09 Hang Nam. Djac Biet, Thang 09 La Thoi Djiem Co Nhieu  Suat Hoc Bong  Hap Dan Nhat. Vi Truong Mong Muon Thu Hut Nhieu Sinh Vien Nhap Hoc Vao Thoi Gian Nay.

Dje xin Xet Cap  Hoc Bong du Hoc Canada , Ban Nen the apply Hồ So Cham Nhat Từ 3 -. 4 Thang Truoc Ngay Nhap Hoc Dje Trường xem Xet Hồ So, Sap Xep Lich Phong Van, Ban Bo sung Kip Thoi Cac Giay To Djay Dju . Song song đó, nếu n hư bạn trượt  học bổng . Đại diện n hà trường sẽ thông báo các loại học bổng 

Tham Chi, Voi Mot So Nganh Nghe "Hot" Djuoc Djong Djao Sinh Vien Chon Hoc Nhu: Cham Soc Suc Khoe, Djieu Duong Vien, Cham Soc Thu Cung, Vat Nuoi, ... Thi Ban Phai Djang Ky Truoc Ca Nam Dje Xin Cap  Hoc bổng . Vì số lượng sinh viên quốc tế đổ về học rất nhiều, có khi trường đã đủ chỉ tiêu

3.3. Chi phí xin học bổng du học Canada

La Chi Phi Djay Phat Sinh Khi Ban Djang Ky Xet Cap  Hoc Bong Du Hoc Canada , Khong Lien Quan Chi Phi  Chung Minh Tai Chinh  Hay  Hoc Phi Du Hoc  Nhe!

·        Phí nộp hồ sơ xin cấp  học bổng  và n hập học: khoảng  120 CAD – 250 CAD .

·        Chi Phi Dich Thuat Cong Chung Ho So Nhap Hoc Va Xet  Hoc Bong  (Cac Bang Djiem, Giay To Ca Nhan, Bang Cap, ...) Djeu Phai Dich Thuat Cong Chung Sang Tieng Anh Dao Djong Tu 10 -. 15 Trieu Djong / Bo hồ sơ hoàn chỉn h. 

Neu Ban Co Du Djinh Xin  Hoc Bong Du Hoc Canada , Thi Hay Bat Tay Len Ke Hoach Hoc Tap Va Tim Hieu Thong Tin Ky Luong Cang Som Cang Tot. Neu Khong May Man "San" Djuoc  Hoc Bong  Luc Nhap Hoc. Thi Cung Djung nản lòng thoái chí nhé! Vì trong quá trình  du học Canada , bạn có thể cố gắng để dành n hững suất học bổng dàn h

Chú c các bạn du học thàn h công!